Svenska EnergiAskors logga


 

Ingen flygaska på tippen

Utländska sopor och avfallsförbränning är i hetluften efter SVT:s granskning i Lidköping. - Till skillnad mot Lidköping separerar vi det farliga avfallet innan resterna kommer till Risängen, säger Lars Persson, chef för Avfallshantering östra Skaraborg, skriver Skaraborgs Allehanda.

I Skövde, där man följer både debatten och utvecklingen i grannkommunen noga, känner man sig trygg med att det inte finns något liknande problem. Även vid Skövde värmeverk uppstår restprodukter i forma av aska efter avfalls- och sopförbränning som sedan förs till Risängen.

– Det som hamnar på Risängen är icke-farligt avfall och kallas för slaggrus, som är en förädlad produkt av bottenaskan från värmeverket. Det farliga avfallet i form av flygaska med dioxiner och metaller hanteras separat och blandas inte ihop med bottenaskan, säger Lars Persson till SLA.

Läs hela artikeln från 18 juni på Skaraborgs Allehandas hemsida: http://sla.se/skovde/2015/06/17/ingen-flygaska-pa-tippen


Energiaskor 2015-07-03


 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se