Svenska EnergiAskors logga


 

Referat: Villaägarna på Dåva värmekraftverk

Villaägarna, Umeåregionen, har varit på studiebesök hos Dåvamyrans värmekraftverk, som ägs av Umeå energi. Maria Nordberg och Lars O Johansson berättade och guidade oss runt i anläggningen, skriver Berit Djärv i Umeå Tidning.

Dåvas slaggprodukter blir konstruktionsmaterial för vägfyllnad. Slaggen kvalitetssäkras och kan ersätta naturgrus i vägar med mera. Restprodukter tas om hand på ett miljöriktigt sätt, järn och stål går till återvinning och aska och slam hanteras och deponeras enligt gällande regler.

Fjärrvärmenätet i Umeå och Holmsund består av cirka 440 kilometer kulvert, och cirka 80 procent av totala lokalytan är fjärrvärmeförsörjd. Man kan säga att Dåva kraftvärmeverk är en av världens mest energieffektiva anläggningar med avfall som bränsle.

Läs hela referatet från 20 maj i pappersupplagan av Umeå Tidning.


 

Energiaskor 2015-06-03


 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se