Svenska EnergiAskors logga


 

Bränsleskörden – teknik och metod för uttag och askåterföring

Grot, stubbar, bränsleved, hela och delkvistade träd... Skogsbränslesortimenten skiljer sig i hur de skördas, men den vidare hanteringen som skotning, sönderdelning och transport har stora likheter, skriver Skogforsk.

I takt med att Sverige ökat användningen av skogsbränsle har det väckts en debatt om askåterföring. Frågan är befogad och inte okontroversiell då det råder en del oklarheter om den faktiska nyttan av askåterföring. Å ena sidan höjs pH i marken och risken för långsiktigt negativa effekter i näringsbalansen efter skogsbränsleuttag minskar. Å andra sidan är det risk för skador på det stående beståndet, samtidigt som den kortsiktiga tillväxteffekten knappast täcker kostnaden för åtgärden. Av bland annat dessa skäl återförs aska idag i relativt liten omfattning och mycket av den aska som skulle kunna återföras till skogen används till annat, som vägbyggnad eller som täckningsmaterial på deponier.

Läs hela artikeln från 13 maj på Skogforsks hemsida: http://www.skogforsk.se/kunskap/kunskapsbanken/2015/bransleskorden/ 

Energiaskor 2015-06-04


 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se