Svenska EnergiAskors logga


 

Restprodukt sänker klimatutsläpp från cementproduktion

Genom att använda rester från kolkraftverk kan klimatutsläppen från cementproduktion minska. Nästa år börjar Cementa blanda in så kallad flygaska i sin anläggning i Skövde, skriver IVA.

Cementtillverkning står för uppskattningsvis 3–4 procent av jordens totala utsläpp av koldioxid. En förbättrad produktionsprocess har alltså stor betydelse även för de globala utsläppen av klimatutsläpp. Huvudråvaran för att tillverka cement är kalksten, som vid förbränning frigör stora mängder koldioxid. Genom att istället ersätta bränd kalksten med så kallad flygaska, en restprodukt som uppstår i bland annat kolkraftverk, kan utsläppen av koldioxid minska.

I Sverige får vi samtidigt knappt någon energi från kolkraftverk. Istället har aska från avfallsförbränningsanläggningar föreslagits för inblandning i cement. Sådana anläggningar använder ofta kalk för att rena rökgaserna vilket ger föroreningar i avfallet. Om anläggningarna optimerades för att också producera en aska som efter en tvättprocess skulle kunna ersätta kalk både för rening och i betong skulle kalkstensbrott kunna stänga och de totala utsläppen av koldioxid minska.

Läs hela artikeln från 24 juni på IVA:s hemsida: http://www.iva.se/publicerat/restprodukt-sanker-klimatutslapp-fran-cementproduktion


Energiaskor 2015-07-02


 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se