Svenska EnergiAskors logga


 

Elektrokemisk metallåtervinning ur slagg och flygaska

I en rapport från Avfall i Sverige, visas hur metallföroreningar kan renas ut ur askor från avfallsförbränning via elektrokemiska processer. Forskare från Linköpings universitet beskriver hur elektrolys i laboratorieförsök har kunnat rena flygaska och bottenslagg från Gärstadanläggningen i Linköping.

Deras försök visar att elektrolys kan användas och att det ger goda resultat vid rening av koppar, zink och bly. Dock visar resultaten även att en stark koncentrerad syra krävs för att lösa askorna.

Vidare beskriver författarna erfarenheter från liknande försök för att visa att processen fortfarande kan optimeras bättre. Optimering kan ske genom fysisk anpassning av storlek och material av utrustning såsom kärl och elektroder.

Författarna menar även att tekniken behöver prövas i pilotskala.

Rapporten heter:
RAPPORT F2009:07
Elektrokemisk metallåtervinning
ur slagg och flygaska
ISSN 1103-4092

Och kan laddas ner här


Energiaskor/SGI Petter Björkman 2010-04-30

 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se