Svenska EnergiAskors logga


 

På Samsö återförs askan från fjärrvärmeverken till åkrarna

Tidningen Miljömagasinet skriver om den danska ön Samsö där man arbetar hårt mot en hållbar energiförsörjning. På Samsö finns två nya halmeldade kooperativt ägda fjärrvärmeverk. Efter förbränningen återförs askan till åkrarna som gödning.

 

Läs artikeln "Samsö - en fyr för förnybar energi i Kattegatt"

 


Energiaskor 2013-01-30

 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se