Svenska EnergiAskors logga


 

Asktvätten i Sundsvall uppmärksammad i pressen!

Sundsvalls Tidning uppmärksammade Sundsvall Energis asktvätt den 13 juni och kallade den för världsunik:

Läs artikeln - kraftvärmeverk innebar mindre utsläpp!

Syftet med denna behandling är att stabilisera två förbränningsrester med varandra, det sura slammet från reningen av vattnet från rökgaskondenseringen och den basiska flygaska. För en beskrivning av processen, se PDF för ett föredrag vid Avfall Sverige:


Den stabiliserade produkten av behandlingen, d v s asktvätten, kan deponeras lokalt i stället för att behöva sändas till Norge.

 


EnergiaskorÅF Henrik Bjurström 2011-06-30

 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se