Svenska EnergiAskors logga


 

Frågor om den nya samförbränningsanläggningen i Västerås

Det så kallade Nätverket för användning av lokala energitillgångar, NALE, vill att Ulla Persson, kommunalordföranden i Västerås och styrelseordföranden för Mälarenergi, besvarar frågor om den tänkta avfallsimporten till Mälareenergis nya samförbränningspanna. Frågor som bland annat rör från vilka länder avfallet ska komma, vilka avtal som finns, hur man säkerställer kvalitet och ursprung, hur sjötransporter och lossning ska ske så att Mälaren inte påverkas, samt var askorna ska deponeras. Svaren på dessa frågor bör användas för att år 2015 utvärdera den nya pannan. NALE menar att det finns bättre inhemska bränslealternativ.

VLT intervjuade Ulla Persson ute vid byggplatsen. Hon tillträdde som ordförande för ett halvår sedan och har satt sig in i verksamheten. Hon är inte oroad över att inte få tag i lämpligt avfall. Efter besök i London är hon övertygad om att man kan göra en insats även för den engelska huvudstaden. Hon poängterar vikten av att sortera och återvinna så mycket som möjligt.

Hon tycker att det är okej att elda plast som vi inte kan återanvända mer. Pannan är en samförbränningsanläggning, så skulle priset för avfall trissas upp så kan man övergå till att elda biobränslen. Askan som bildas kan delvis blandas in i betong och kan delvis deponeras i bergrum.

 

>> Läs artikeln "Hon välkomnar engelskt avfall"

 

 

 


Energiaskor 2012-07-30

 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se