Svenska EnergiAskors logga


 

Stabiliserad aska  - som filler i plaster eller i cement

För att stabilisera flygaska och rökgasreningsrester från avfallsförbränningen använder universitetet i Brescia, Italien,  kolloidal kiseldioxid. Detta italiensk-spanska LIFE+ projekt COSMOS startades vid årsskiftet 2009-2010.

Generaldirektoratet för miljö, DG Environment, skrev om projektet i nyhetsbrevet Science for Environment Policy i januari 2011.

Tekniken som COSMOS-projektet utnyttjar är att blanda flygaskan eller rökgasreningsresten med kolloidal kiseldioxid och med en annan flygaska. Blandningen autoklaveras sedan i en reaktor – och produkten är ett stabilt fast pulverformigt material. Tungmetallerna har låsts in i silikatstrukturen. I processen extraheras salterna från askan och kan återvinnas.

Tänkbara användningar för askan är som filler i plaster eller i cement. För mer information, se projektets webbplats.

Projektet startade med en attitydundersökning: hur ställer människor sig till varor i vilka man använt återvunna material. Som ett led i bearbetningen av opinionen har man producerat smycken med produkten. Dessa presenterades under en mässa i La Rochelle under hösten 2010, se information.

 EnergiaskorÅF Henrik Bjurström 2011-01-31

 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se