Svenska EnergiAskors logga


 

Ansökningar för bidrag till projekt inom Askprogrammet 09-11

Askprogrammet går mot en ny intressant period 09-11 där vi hoppas att visa på ytterligare goda exempel av användningar av askor, att utreda viktiga frågetecken om askors miljöegenskaper och om askors möjligheter till ökad tillväxt i skog och mark. En mycket svår fråga är om det finns någon meningsfull och ekonomisk rimlig möjlighet att minska mängden oönskade föroreningar i askor. Det finns många fler intressanta områden.

Kanske att det i det saknas bra kopplingar till askor som potentiella biprodukter, eller att askor blir produkter enligt End of Waste kriterierna som är under utveckling, dvs. att askor allt mer skall möta de krav som REACH ställer. Det är svårt att nu avgöra när och om askor kan bli produkter och om det är meningsfullt att göra dem till produkter. Miljöriktiga användningar av dem som avfall kan vara lika bra men kräver nog en del likartade undersökningar som krävs enligt REACH.
 
Inför Askprogrammets styrgruppsmöte den 28 maj.09 är sista ansökningsdagen för bidrag till projekt den 28 april 2009.

Nästkommande tillfällen under 2009 är  
   8 september 2009   
  17 november 2009


Medfinansiering utanför askprogrammet är en styrka! Var med och påverka!

För ytterligare information vänligen kontakta Claes Ribbing
tel. 08 - 441 70 97  eller email: claes.ribbing@energiaskor.seEnergiaskor/2009-03-31

 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se