Svenska EnergiAskors logga


 

Avfallsanläggning hade bristande rutiner för arbete med radioaktiv aska

På avfallsanläggningarna i Älandsbro finns tusentals ton aska med radioaktivt innehåll. Och det har förekommit brister i hanteringen, skriver Tidningen Ångermanland.

Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) har inspekterat tippen i Älandsbro där askan med spår av radioaktivt cesium förvaras. Detta från torv som innehåller cesium 137 sedan olyckan i Tjernobyl. Och inspektionen visar att det inte läcker ut några otillåtna mängder. Strålsäkerhetsmyndigheten hittade dock brister i hanteringen, vilka rättades till före myndighetens inspektionsrapport skrevs färdig.

Läs hela artikeln från 13 maj i pappersupplagan av Tidningen Ångermanland. 

Energiaskor 2015-06-04


 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se