Svenska EnergiAskors logga


 

Biopannan i Insjön redo för drift

Nu har den bioeldade pannan i Insjön proveldats och kommer inom kort att producera värme till ägarbolagen Bergkvist-Insjön och Dala Energi, skriver NTT.

Pannan kan producera 12 MW hetvatten och kommer att eldas med pellets från Falu Energi & Vatten AB och torrflis och andra spillprodukter från sågverksområdet.

– Från början var tanken att installera en pelletspanna men när vi tog in offerter såg vi att det fanns en panna på marknaden som klarade både pellets och torrflis. Genom att använda torrflis från sågverket och pellets kapar vi onödiga transporter och minskar koldioxid-utsläppen, säger projektledaren Per Brandes.

Askan som blir över efter förbränningen kommer att tas om hand och användas till att bygga vallar i sågområdets östra del.

Läs hela artikeln från 16 oktober i NTT:s pappersupplaga.

Energiaskor 2015-11-03


 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se