Svenska EnergiAskors logga


 

Aska från biobränsle kan omvandlas till värdefulla produkter

Nordens tio mest lovande miljöteknikbolag har utsetts. Ett av dem är Ultranat, som har utvecklat en unik metod för att processa aska. Metoden möjliggör att aska från biobränsleeldade kraftverk kan omvandlas till värdefulla produkter.

Här kan du läsa artikeln

 


Energiaskor 2012-04-03

 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se