Svenska EnergiAskors logga


 

Hur dum får en kommun vara?

Lägga aska från avfallsförbränning på en plats som underkänts för deponi, hur dumt låter inte det? Det borde varje kommunanställd avfärda som en dålig idé, skriver Jesper Gunnarsson i en krönika i MiljöAktuellt.

I höstas gjorde Miljöaktuellt en djupdykning i avfallsförbränningen. Vi avslöjade bland annat att Öresundskraft eldade fossil plast under förevändningen att det var en icke-fossil energikälla. Den artikeln rörde om i grytan, men några politiska ingripanden för att begränsa den ständigt expanderande avfallsförbränningen blev det naturligtvis inte. Det har länge ansetts som politiskt omöjligt att begränsa importsoporna och avfallsförbränningen. Men just nu verkar läget mer gynnsamt än någonsin. Och det kan nog behövas krafttag, för om ekonomin och politikerna får bestämma så konkurrerar avfallet ut biobränslena.

Och problemen är många. Det är inte så att soporna bara försvinner när de eldas upp. Kvar blir askor. Enorma mängder askor. Vissa av dem är giftiga, andra är mindre farliga. Ur resurssynpunkt kontamineras näringsämnen med exempelvis tungmetaller. En del av förbrännarnas vinst används till att cementera den utbyggda förbränningsinfrastrukturen. Den återinvesteras nämligen i framgångsrik forskning med målet att utvinna värdefulla mineraler ur askorna. Så reproduceras en omvänd återvinningslogik. När vi egentligen borde satsa på bättre källsortering.

Läs hela krönikan från 18 juni på MiljöAktuellts hemsida: http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.631765/hur-dum-far-en-kommun-vara

 


Energiaskor 2015-07-03


 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se