Svenska EnergiAskors logga


 

Askan från Karlstads nya kraftvärmeverk används till att berika jorden i skogen

I oktober tas Karlstads nya kraftvärmeverk, en investering på 1 043 miljoner kronor, i drift. I stället för att elda med olja kommer pannan eldas med rent skogsavfall från närområdet. Det är betydligt billigare att elda med flis jämfört med olja, så fjärrvärmekunderna kan räkna med minskade kostnader.

Men det är även betydligt mer klimatsmart och resurssnålt att elda med skogsavfall från området runt Karlstad, och askan från pannan pelleteras för att sedan föras tillbaka till skogen och berika jorden där.Läs hela artikeln på Värmlands Folkblads hemsida

 


Energiaskor 2014-09-05


 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se