Svenska EnergiAskors logga


 

Umeåforskare får miljoner till projekt om kemiska egenskaper hos aska

Umeåforskare får tio miljoner till fyra olika forskningsprojekt. Ett av projekten handlar om att fortsätta forskningen kring de kemiska egenskaperna hos askan som blir en restprodukt när man eldar biobränslen, skriver Västerbottens-Kuriren.

Askan ställer till problem i anläggningarna eftersom den smälter och sätter sig på olika ställen i pannan. I det här projektet ska forskarna undersöka hur kemin i askan skiljer sig mellan olika typer av nya och outnyttjade biobränslen och industriella restprodukter.

Pengarna kommer från Vetenskapsrådet, Energimyndigheten och Kempestiftelserna.

 

Läs artikeln ”Umeåforskare får tio miljoner till fyra olika projekt”

 


Energiaskor 2013-02-05

 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se