Svenska EnergiAskors logga


 

Gammal soptipp kan bli friluftsområde

Deponin vid Gysjön har varit nedlagd i sex, sju år. Nu är det bara avslutningsprocessen kvar. Till den processen behövs, så kallad, bottenaska. Därför körs det varje år över 10 000 ton bottenaska till tippen. Där sorteras den i från gammalt skrot och blir sedan slaggrus.

I framtiden kan det bli så att området där soptippen nu ligger blir ett friluftsområde. Det är omringat av skog och ligger alldels intill Gysjön. Det kommer dessutom att bli ett skyddsområde och det blir förbjudet att bygga där.Läs hela artikeln på Tranås Tidnings hemsida


Energiaskor 2014-08-05


 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se