Svenska EnergiAskors logga


 

Mälarenergi svarar på frågor om nya kraftvärmeverket

I en insändare i VLT besvarar Mälarenergi oro över hälsorisker på grund av kemiska processer i avfallsförbränningen i deras nya kraftvärmeverk. Flödet genom anläggningen är inte helt intrimmat än, vilket kan leda till lukt från avfallsförbränningen.

Vid förbränningen kommer det bli omkring 15 000 ton bottenaska per år, vilket bland annat kommer användas till sluttäckning av en deponi i Uppsala. I reningsprocessen av rökgaserna från pannan bildas även mellan 20 000 och 25 000 ton flygaska per år. Askan transporteras till en godkänd anläggning för stabilisering i Langöya i Norge där den används för att återställa ett över 100 år gammalt kalkbrott.Insändaren med rubriken ”Vi har inte lyckats fullt ut ännu” finns att läsa i VLT:s pappersupplaga den 11 augusti 2014.

 

Energiaskor 2014-09-05


 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se