Svenska EnergiAskors logga


 

Kemiska och mineralogiska egenskaper hos bottenaska från avfallsförbränning

När färsk bottenaska från avfallsförbränning matas ut ur förbränningsanläggningen är den inte i kemisk jämvikt med omgivningen. Vid till exempel lagring, deponering eller återanvändning av askan ”åldras” den, det vill säga, askan förändras efter hand på ett sätt som gör att den närmar sig jämvikt med den omgivning den befinner sig i. Två tyska forskare har undersökt den kemiska och mineralogiska sammansättningen hos färsk bottenaska från avfallsförbränning och jämfört den med sammansättningen hos åldrad aska.

Titel:

Understanding the chemical and mineralogical properties of the inorganic portion of
MSWI bottom ash

Författare:

A.P. Bayuseno, Institute for Mineralogy, Geology and Geophysics, Ruhr- University of Bochum, Germany och W.W. Schmahl, Department of Geo- and Environmental Sciences, Ludwig-Maximilians University of München, Germany

Publikation:

Waste Management, Volume 30, Issues 8-9, August-September 2010, Pages 1509-1520

Länk:

Waste Management, Volume 30, Issues 8-9

 

 


Energiaskor/SGI Charlotta Tiberg 2010-07-06

 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se