Svenska EnergiAskors logga


 

Nej till aska i bergrummen

Ragn Sells erhöll i mars 2009 tillstånd av Miljödomstolen att få återfylla de gamla oljebergrummen i Nordlandet, Gävle kommun, med 150 000 ton askor från avfallsförbränning. Domen överklagades av kommun och länsstyrelse till Miljööverdomstolen. Ragn Sells avsikt var att återfylla och låta askorna självhärda i rummen.
Miljööverdomstolen har nu gått emot tidigare beslut och i sin dom avslagit företagets begäran.

Läs artikel från GD.se

Artikel från Arbetarbladet.se

 


Energiaskor 2010-09-06

 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se