Svenska EnergiAskors logga


 

Otrohet i betongbranschen efterlyses!

Varför gjuts inte markplattor med inblandningar av restprodukter? Det handlar om betongens kamp för överlevnad tänker jag när man hör att 1kg trä binder 1,8kg koldioxid, att det finns andra tunga material som lagrar energi lika bra, att energiåtgången för "vigörsomvanligt"-betong är på tok för hög, skriver Dan Johansson, arkitekt på Norconsult, i en krönika på Betong.

Materialindustrin som sådan och betongforskningen har ju inga problem med att hitta på nya lösningar för betongen. Den innovation och experimentlusta som finns bland betongforskare måste helt enkelt ut i stor skala i branschen. Det finns alldeles för många konstruktioner som görs med samma gamla klimatintensiva produktionsmetoder och som slutresultat producerar byggnader med större klimatpåverkan än nödvändigt. Det duger ju inte.

Vad är det till exempel som hindrar att mer markbetong görs med inblandning av restprodukter från sopförbränningsanläggningar? Eller att använda geopolymerer som bindemedel för aska i konstruktionsbetong?

Läs hela krönikan från 12 juni på Betongs hemsida: http://betong.se/2015/06/100-%C3%A5rskr%C3%B6nikan-otrohet-i-betongbranschen-efterlyses

Energiaskor 2015-07-06


 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se