Svenska EnergiAskors logga


 

Kemiska och biologiska testmetoders lämplighet för ekotoxisk karaktärisering av askor

S. Stiernström, K. Hemström, O. Wik, G. Carlsson, B.-E. Bengtsson and M. Breitholtz vid ITM, Stockholms Universitet , har i rapporten An ecotoxicological approach for hazard identification of energy ash undersökt olika kemiska och biologiska testmetoders lämpligthet för ekotoxisk karaktärisering av askor.

Resultaten indikerar bl.a. att höga koncentrationer av icke-farliga komponenter (Ca,K) inverkar på alla ask-eluaters toxicitet medan farliga komponenter som Zn och Pb endast påverkar de eluat som anses vara mest farliga.


Energiaskor 2010-07-07


 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se