Svenska EnergiAskors logga


 

Askåterföring blir del av grotaffären

Ett flertal tidningar skriver om att Södra nu inför näringsåterföring med bioaska i samband med uttag av grot (grenar och toppar) på medlemmarnas skogsfastigheter.

Genom att sprida aska återförs viktiga näringsämnen som förs bort vid avverkning och uttag av grot, samtidigt som markförsurning motverkas. Näringsåterföringen blir en del av grotaffären SÖDRA gör med sina medlemmar från och med den 1 augusti.

 

Artikelar om ämnet;


>> Artikel i Skogsaktuellt

>> Artikel i Lantbruk & Skogsland

>> Artikel i ATL Lantbrukets Affärstidning

>> Sveriges Radio, Kalmar

>> Sveriges Radio, Hallanad


 


Energiaskor 2012-06-07

 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se