Svenska EnergiAskors logga


 

Återvinning av fosfor en viktig framtidsfråga

Att återföra fosfor från avloppsslam till gödning av odlingsmark är en viktig framtidsfråga. Nu samarbetar Högskolan i Borås och Borås Energi och Miljö i ett nytt projekt kring fosforåtervinning.

– Fosforåterföring till odlingsmark är en av de viktigaste kretsloppsfrågorna för framtiden, säger Pär Carlsson, chef för strategisk utveckling på Borås Energi och Miljö.

I projektet kommer forskargruppen att titta på olika metoder för att återvinna fosfor och använda det som gödsel. En metod är samförbränning som innebär att man förbränner avloppsslammet tillsammans med andra bränslen, som till exempel halm, och på så sätt får fram en aska som förhoppningsvis är så ren att den direkt kan användas som gödsel.

Läs artikeln från 3 december på Högskolan i Borås hemsida: http://www.hb.se/Om-hogskolan/Aktuellt/Nyhetsarkiv/2015/December/Nytt-forskningsprojekt-kring-atervinning-av-fosfor-/


 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se