Svenska EnergiAskors logga


 

Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter och råd om hantering av aska

En del träd- och torvbränslen kan innehålla radioaktiva ämnen. Kärnkraftsolyckan i Tjernobyl 1986 orsakade nedfall av radioaktivt cesium-137 över delar av södra och mellersta Norrland. Cesium-137 som sedan kan tas upp av träden och lagras in i grenar och årsskott och således hamna i trädbränslen. På grund av hur den underliggande berggrunden är så kan en del torvmyrar hålla även naturligt radioaktiva ämnen som uran, torium och kalium. Om sådana trädbränslen och torv från sådana myrar eldas så hamnar de radioaktiva ämnena i askan.

Strålsäkerhetsmyndighetens har nu tagit fram nya föreskrifter om hur radioaktivt förorenad aska ska hanteras (SSMFS 2012:3) I rapporten ges förklaringar och vägledning om den praktiska tillämpningen. Föreskrifter gäller från den 1 september 2012.

 

>> Här kan du ladda ner vägledningen till föreskrifterna

>> Här finns mer bakgrundsmaterial

 


Energiaskor 2012-08-08

 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se