Svenska EnergiAskors logga


 

Ledare: Sverige bör lära världen bränna sopor

Avfallsförbränningen i Sverige ökar. Förra året brändes 5,3 miljoner ton sopor, varav nästan 20 procent importerades från andra EU-länder, skriver PM Nilsson i en ledare i Dagens Industri.

Faktum är att just avfallsförbränningen är en av Sveriges få miljösuccéer. Sedan dioxinlarmen på 1980-talet har ny teknik lyckats rena rökgaserna nästan helt och hållet. Dioxinutsläppen har minskat med 99 procent, trots en kraftig utbyggnad av förbränningsugnar. Utsläppen av metaller har minskat nästan lika mycket. Koldioxidutsläppen är neutrala eftersom soporna sällan innehåller fossilt material. Askan, som nu deponeras i bland annat Norge, anses stabil. Metall som blir kvar efter förbränning återvinns.

Läs hela ledaren på Dagens Industris hemsida: http://www.di.se/artiklar/2015/5/11/ledare-sverige-bor-lara-varlden-branna-sopor/

Energiaskor 2015-06-08


 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se