Svenska EnergiAskors logga


 

Högskolan i Borås får bidrag för att analysera askor

I dagarna redovisade Sparbanksstiftelsen Sjuhärad alla bidragsmottagare för 2013. Högskolan i Borås har flera projekt som beviljats medel från stiftelsen, bland annat Anita Petterssons och Tobias Richards forskningsprojekt som syftar till att förbättra avfallsförbränningen så att mer el och värme kan produceras från avfall, skriver Högskolan i Borås på sin hemsida.

– Pengarna är mycket värdefulla för oss och de möjliggör att doktoranden Farzad Moradian kan fortsätta sitt arbete med att ta fram ett beräkningsverktyg där han använder indata från två fullskaliga projekt, som gjorts på Borås Energi och Miljös avfallspannor. Han skriver nu sin licentiatavhandling där han arbetat med att analysera askor och beläggningar från Borås pannorna, säger Anita Pettersson, biträdande universitetslektor vid Institutionen Ingenjörshögskolan,

Läs mer på Högskolan i Borås hemsida ”Klart med medel från Sparbanksstiftelsen Sjuhärad”

http://www.hb.se/Om-hogskolan/Aktuellt/Nyhetsarkiv/2013/maj/Klart-med-medel-fran-Sparbanksstiftelsen-Sjuharad/


Energiaskor 2013-05-08

 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se