Svenska EnergiAskors logga


 

Cementa prövar ny teknik i Skövde

Det dröjer sannolikt en bit in på nästa år innan mark- och miljödomstolens besked om Cementa får nytt tillstånd för att bryta kalksten. Det nuvarande tillståndet löper ut 2017.
Det hindrar inte Cementa från att utveckla Skövdefabriken, skriver Skövde Nyheter.
– På fabriken jobbar vi nu intensivt för att ta fram en ny produkt med lägre miljöpåverkan än dagens cement, säger fabrikschef Matilda Hoffstedt.
Det går ut på att till del ersätta bränd kalksten med flygaska från kolkraftverk.
– Vi sparar på jungfrulig råvara när vi tar emot restprodukter från andra industrier. Flygaskan blandas in i cementen och fungerar lite som kalksten, säger Matilda Hoffstedt.

Läs hela artikeln från 3 juni på Skövde nyheters hemsida: http://www.skovdenyheter.se/artikel/347143/cementa-provar-ny-teknik-i-skovde


Energiaskor 2015-06-08


 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se