Svenska EnergiAskors logga


 

Slam, aska och plast täcker gammal soptipp

Den gamla soptippen i Gräfsåsen utanför Östersund klarar inte EU-kraven och nu ska den täckas. Soptippen, som anlades 1973, är inte bottentätad vilket innebär att vatten rinner rakt igenom soptippen och ner i grundvattnet, skriver Östersunds-Posten.

En ny soptipp, bottentätad och med dräneringar och brunnar, har anlagts, men den gamla måste tätas innan jord kan läggas på den och gräs kan börja växa. Täckande plast tillsammans med tätningsskikt bestående av slam från reningsverket och aska från fjärrvärmeverket i Lugnvik läggs ut över det 11 hektar stora området.

Täckningsarbete väntas ta mellan åtta och tio år, beroende av vädret och tillgången av slam.


Hela artikeln kan läsas på Östersunds-Postens hemsida

 

Energiaskor 2014-09-09


 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se