Svenska EnergiAskors logga


 

BillerudKorsnäs ökar och askan minskar i Skärblacka

BillerudKorsnäs pappersbruk i Skärblacka växer. Produktionen har ökat med tio procent i år och det finns kapacitet för mer. En investering med 900 miljoner kronor i miljö- och energiförbättrande åtgärder har resulterat i förbättrad produktionseffektivitet, men även minskad oljeförbrukning och lägre stoftutsläpp, skriver Folkbladet.

Förutom en minskad förbrukning av fossil olja med 5 000 ton per år har utsläppen av stoft, framförallt aska, från sodapannan minskat med 75 procent.Läs artikeln på Folkbladets hemsida.


En längre version av artikeln fanns i den papperstidningen den 29 augusti 2014.

 

Energiaskor 2014-09-09


 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se