Svenska EnergiAskors logga


 

Örtoftaverket – Sydsveriges största biobränsleeldade kraftvärmeverk

Alla byggnader är på plats och taken är på. När Örtoftaverket står färdigt till våren tar femtio ingenjörer och tekniker över ansvaret för den dagliga driften av det biobränsleeldade kraftvärmeverket, skriver Sydsvenskan.

 Trädgrenar och toppar som finns kvar efter gallring och skogsavverkning samlas in och forslas till verket. Returträ och torv eldas också. Upphandling av biobränsle sker inom femton mils radie och femtio lastbilar om dagen behövs för att tillgodose kraftverkets bränslebehov. När ett stickspår från stambanan blir verklighet väntas trettio procent av bränslet istället forslas in den vägen.

 Ut kommer fjärrvärme och elektricitet, men även aska som används som fyllnadsmaterial vid vägbyggen eller deponier.

 – Att elda biobränsle är lite som att vara kock, där man blandar till ett recept av rätt fukthalt, olika träd och bark. Det handlar om fingertoppskänsla, säger projektchefen Richard Bengtsson.

 Läs mer i Sydsvenskan ”Taklagsfest på Örtoftaverket”

http://www.sydsvenskan.se/omkretsen/taklagsfest-pa-ortoftaverket-/


Energiaskor 2013-06-19

 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se