Svenska EnergiAskors logga


 

Naturvårdsverket undersöker förbränningsskatt

Förbränning är inte bra för miljön men bättre jämfört med andra alternativ. I många EU-länder handlar det i dag mest om att undvika att lägga avfallet på soptipp, skriver Helsingborgs Dagblad.

Enligt Öresundskraft görs det dagligen stickprov på inkommande restavfall till Filbornaverket, och avfallet tas inte emot om man upptäcker fel. Exempelvis om soporna innehåller för stora mängder icke brännbart material. Avsändaren kan då välja att ta tillbaka lasten eller få den sorterad mot en avgift. Samma förfarande kommer att tillämpas på avfall från utlandet.

Men oavsett stickkontroller så handlar det stora problemet om miljöfarlig aska som blir över efter förbränning. Den så kallade flygaskan innehåller tungmetaller och kadmium som aldrig bryts ner.

 – Vi ser det så här: av 160 000 ton som vi eldar så får du problem med 7 000 ton. Det är ändå bättre än deponi. Vi ska också delta i ett forskningsprojekt tillsammans med andra avfallsförbrännare i Sverige för att de närmaste fem åren sänka våra 7 000 ton flygaska till 1 000 ton, säger Lars-Inge Persson på Öresundskraft.

 Men Naturvårdsverket vill skynda på utvecklingen genom att stimulera avancemang i avfallshierarkin. Myndigheten undersöker bland annat möjligheterna till att införa en förbränningsskatt, eller subventioner som främjar återvinning och återanvändning av sopor.

 – I dag befinner sig Sverige högt upp på avfallstrappan i förhållande till andra länder. Men vår och regeringens målsättning är att vi ska högre upp i hierarkin och komma bort från förbränning, säger Hans Wrådhe på Naturvårdsverket.

 Läs hela artikeln i Helsingborgs Dagblad ”Sopförbränning inte hållbart på sikt”

http://hd.se/helsingborg/2013/06/16/sopforbranning-inte-hallbart-pa/

 

 


Energiaskor 2013-06-27

 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se