Svenska EnergiAskors logga


 

Nytt kriterium för Bra Miljöval – askan ska återföras till skogen

Att värmeverk inte får motsätta sig att kunderna kombinerar sin fjärrvärme med egen solvärme, tuffare krav på värmepumpar och att askan ska tillbaka till skogen är några av de skärpta kriterierna för värmeenergi märkt med Bra Miljöval. Märkningen är ett av Naturskyddsföreningens verktyg för att driva på utvecklingen mot ett mer hållbart energisystem, skriver Naturskyddsföreningen på sin hemsida.

I de nya kriterierna ställer Naturskyddsföreningen krav på att askan ska återföras till skogsmark, redan tidigare krävdes att den ska klara Skogsstyrelsens riktlinjer i detta hänseende, och att biobränslen ska vara märkta med FSC eller motsvarande.  Dessutom ska varje producerad GWh värmeenergi som är märkt med Bra Miljöval åtföljas av en fondavsättning. De fonderade pengarna ska användas till energieffektiviserings- och konverteringsprojekt.

 – Miljömärkningen bygger på ständiga förbättringar. Fjärrvärme är inte per automatik fossilfritt. Syftet med värme som är märkt Bra Miljöval är bland annat att tränga ut de fossila bränslena och den växande andelen osorterat avfall i fjärrvärmesystemet. Nu skärper Naturskyddsföreningen kraven på vad som är bra biobränsle och öppnar näten för de kunder som vill leverera egen värme till nätet och därmed minska sin fjärrvärmekostnad. Smarta nät gäller inte bara el utan nu också  fjärrvärmesystemet - om man köper Bra Miljöval värme förstås, säger Svante Axelsson, generalsekreterare för Naturskyddsföreningen.

Läs mer på Naturskyddsföreningens hemsida:
http://www.naturskyddsforeningen.se/nyheter/bra-miljoval-oppnar-egen-solvarme


Energiaskor 2013-05-16

 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se