Svenska EnergiAskors logga


 

Fosforförslag kan leda till ökad förbränning av avloppsslam

Reaktionerna var starka efter Naturvårdsverkets hearing om förslaget till skärpta krav på fosforåtervinning från bland annat slam, skriver tidningen Cirkulation.

 – Som förslaget ser ut just nu omöjliggörs i praktiken återföring av en stor del av näringsämnena från avlopp, matavfall, rötrester, grönkompost och andra organiska gödselprodukter till jordbruksmark. Det leder till en kraftigt ökad förbränning av resurser istället för ökad biogasproduktion och kretslopp, säger Anders Finnson på Svenskt Vatten.

Konsekvenserna av det nuvarande förslaget kan enligt Naturvårdsverket leda till att 30 procent av avloppsslammet förbränns i framtiden jämfört med dagens en procent. Det kan också innebära att rötrester från matavfall inte heller kan användas på åkermark utan istället måste förbrännas.

 Det efterlystets också bättre underlag för de verkliga kostnaderna för förbränning av slam. Naturvårdsverket har enbart räknat på kostnader för investering och drift av förbränningsanläggningarna, miljö- och transportkostnader tillkommer. Det fanns också osäkerhet om kostnaderna för återvinning av fosfor ur aska

Läs artikeln i Cirkulation ”Fosforförslag stoppar kretsloppslösningar och hotar biogasen”

http://www.cirkulation.com/2013/05/fosforforslag-stoppar-kretsloppslosningar-och-hotar-biogasen/


Energiaskor 2013-05-24

 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se