Svenska EnergiAskors logga


Nyheter

>> 2016-04-19 Aska kan göra stor nytta i trädgården

>> 2016-03-22 Två nya programpunkter till Askdagen:
Senaste nytt om cirkulärekonomi, återvinning och avfall. Sofia Tingstorp, Miljödepartementet
Slaggrus och avfallsflygaska - projekt på gång. Johan Fagerqvist, Avfall Sverige

>> 2016-03-10 Regeringen tillsätter utredare för att öka återanvändningen

>> 2016-02-29 Inbjudan till Askdagen 2016

>> 2016-02-29 Höjd tillåten maxhalt för krom i aska

>> 2015-12-29 Mälarenergi drar i nödbromsen

>> 2015-12-18 Sjuhärad ännu hårt drabbat av försurningen

>> 2015-12-15 Nytt sorteringskoncept från Norditek

>> 2015-12-14 Naturvårdsverket ser över vägledningen om återvinning av avfall i anläggningsarbeten

>> 2015-12-08 EU-kommissionen antar ett nytt paket om cirkulär ekonomi

>> 2015-12-08 Återvinning av fosfor en viktig framtidsfråga

>> 2015-12-01 Full verksamhet redan

>> 2015-11-19 Lösning för miljöfarlig aska

>> 2015-11-03 Biopannan i Insjön redo för drift

>> 2015-10-27 Mer återvinns med nytt sorteringskoncept

>> 2015-10-26 Utan sopeldningen väntar en avgiftschock

>> 2015-10-20 Nytt nummer av EnergiAskors nyhetsbrev

>> 2015-10-20 Mark sätter miljön i centrum

>> 2015-09-29 Econova beklagar oro hos allmänhet

>> 2015-09-29 Norsk askhatering gjorde ett gott intryck

>> 2015-09-14 Förbjuds att bygga en väg av aska

>> 2015-09-14 Unika ekohus ska byggas i sten med inblandning av aska

>> 2015-07-06 Otrohet i betongbranschen efterlyses!

>> 2015-07-06 Oklart vart giftig aska från sopeldning skickas

>> 2015-07-03 Ingen flygaska på tippen

>> 2015-07-03 Hur dum får en kommun vara?

>> 2015-07-02 Restprodukt sänker klmatutsläpp från cementproduktion

>> 2015-06-18 SVT:s prover avslöjar – så giftigt är vattnet

>> 2015-06-18 "Risken ser jag som närmast obefintlig"

>> 2015-06-18 Sopor beräknas vara billigare än flis

>> 2015-06-17 Sopor eller avfall?

>> 2015-06-16 Hem oroas inte för larm om farligt avfall

>> 2015-06-11 Planer på nytt lager för farligt avfall

>> 2015-06-10 Ny teknik på Häradsudden ska minska sopberget

>> 2015-06-08 Ledare: Sverige bör lära världen att bränna sopor

>> 2015-06-04 Förbränning utan efterreningsteknologi

>> 2015-06-04 Avfallsanläggning hade bristande rutiner för arbete med radioaktiv aska

>> 2015-06-04 Bränsleskörden – teknik och metod för uttag och askåterföring

>> 2015-06-04 Miljöforskarna som fann varandra

>> 2015-06-03 Referat: Villaäagarna på Dåva värmekraftverk

>> 2015-06-03 Nu är det Ragnsells som är herre på tippen

>> 2015-06-02 Goodyear lanserar däck

>> 2015-05-20 Vi bör dra ut två rör från alla hus

>> 2015-05-19 Klimat och biologisk mångfald är stora utmaningar

>> 2015-04-29 Fjärrvärmeordförande vill värna nära produktion

>> 2015-04-27 Nu finns presentationerna från Askdagen att ladda ner!

>> 2015-04-27 SCA Tunadal bygger nytt

>> 2015-04-27 Gästrikarnas slam samlas i Järbo

>> 2015-04-27 Debatt: Miljöfarligt utvinna fosfor ur avloppsslam

>> 2015-04-24 Biokraften kan öka med 1 TWh om året

>> 2015-04-11 REMISSVAR: Utvärdering av Naturvårdsverkets handbok 2010:01 återvinning av avfall i anläggningsarbeten

>> 2015-04-10 Ger alingsåsarna värme

>> 2015-04-09 Förnyelsen gav mångfald

>> 2015-04-09 Sluttäckningen av Risängen har påbörjats

>> 2015-04-07 Bromsa inte chans att återvinna fosfor

>> 2015-03-31 Följ med in i värmeverket

>> 2015-03-31 SvD Debatt: Reningsverk släpper igenom giftcocktail

>> 2015-03-31 Cirkulär ekonomi nya sättet att göra hållbara affärer

>> 2015-03-11 Kampanj vill återföra träaska till skogarna

>> 2015-03-10 Avfall-till-energi plan kommer inte att ändra avfallshierarkin

>> 2015-03-05 Sameby protesterar mot torvbrytning

>> 2015-03-03 Nya krav vid åtgärder i skogen

>> 2015-03-02 Josab International AB tecknar ett MoU gällande förvärv av aktiepost i teknologibolaget Chromafora AB

>> 2015-03-02 Jokkmokk tar fram ny avfallsplan

>> 2015-03-02 Fråga experten: Råd kring betongpool?

>> 2015-02-27 Förorenad jord renas med vanligt matavfall

>> 2015-02-27 100-årskrönikan: Situation Betong!

>> 2015-02-24 Energi från avfall + cirkulär energi = förslag från Bryssel

>> 2015-02-23 Slutsatser från Aktörsrådet för askåterföring

>> 2015-02-17 Ny fjärrvärmepanna

>> 2015-02-10 Seminarium om miljöprövning och användning av askor i anläggningsarbeten

>> 2015-02-04 Spendrups världen klimatsmartaste bryggeri

>> 2015-02-03 Nytt uppdrag till Naturvårdsverket om giftfria och resurseffektiva kretslopp

>> 2015-01-30 Ny teknik gör slammet värdefullt

>> 2015-01-30 Avfall ska övertäckas

>> 2015-01-29 Slamanhängarna sprider även blå dunster

>> 2015-01-13 Krav på materialtillverkare minskar bostadsbyggandets klimatpåverkan

>> 2015-01-13 Så ska betong bli klimatsmart

>> 2015-01-12 Aska från värmeverk gör ofta bäst nytta som gödselmedel

>> 2015-01-08 Ombyggd skotare klarar spridningen

>> 2015-01-08 Midroc tung partner när Göteborg Energi storsatsar på biogas

>> 2015-01-08 Econova läggs ner efter Strålsäkerhetsmyndighetens viteshot

>> 2014-12-19 Lyckad satsning på hållbar bioenergi från skogen

>> 2014-12-18 Plastig aska behöver flyttas

>> 2014-12-17 Askprogrammet till Energiforsk

>> 2014-12-10 Biokraftvärmeverk invigt i Värnamo

>> 2014-12-09 Karlstads Energi ny medlem i Paper Province

>> 2014-12-04 Premiär för ny miljöanläggning i Boden

>> 2014-12-02 Radioaktivitet och avfall oroar i Överskog

>> 2014-12-02 Riktigt hett i nya värmeverket

>> 2014-12-02 Positiva beslut för projekt från Askprogrammet

>> 2014-12-01 Filbornaverket vill sopelda mer

>> 2014-11-26 Var med och påverka uppdatering av Naturvårdsverkets handbok

>> 2014-11-26 Flygaska kan förbättra skogsbilvägar

>> 2014-11-26 40 år med fjärrvärme

>> 2014-11-26 Slamspridning gör att miljögifter finns i vår mat

>> 2014-11-25 Miljardbygget Torsvik är snart klart

>> 2014-11-25 Föreslagen teknik med förgasning av avfall för energiverket i Gortadroma, Eire ("waste to Enefgy plant") är ren och säker enligt förespråkarna

>> 2014-11-24 Planer har tagits fram för att bygga en återvinningsanläggning för upp till 250 kt bottenaska från avfallseldning i Widnes

>> 2014-11-12 Askor en värdefull resurs när de används på rätt plats

>> 2014-11-10 Chalmers pris till Cementa för utvecling av datormodell som bl.a. kan underlätta användningen av sekundära råvaror som askor i cementtillverkningen

>> 2014-11-10 Call for abstracts Wascon 2015

>> 2014-11-05 Regeringskansliet lyfter SGI-projektet SMOCS i EU:s Östersjöstrategi

>> 2014-11-05 Slam blir råvara i Lidköping

>> 2014-11-05 Ny generation bättre kraftverksbatteri

>> 2014-10-29 Ragn-Sells vd: Sätt inte stopp för framtidens råvaror

>> 2014-10-28 Träd återvänder - som aska

>> 2014-10-28 Studie: Vanlig vass kan hålla dig varm på vintern

>> 2014-10-24 Ur askan i...kretsloppet

>> 2014-10-23 Nyheter i budgeten

>> 2014-10-22 Nytt kraftverk i Köpenhamn ger el och värme till staden och blir samtidigt ett nytt fritidsområde

>> 2014-10-15 Från grönt elände till dundergröda

>> 2014-10-14 Golvplattor ska tillverkas i Italien av en blandning av lera och aska från avfallsfärbränning

>> 2014-10-03 Biogödsel duger på åkern – men inte i skogen

>> 2014-10-03 Nej till planer på nytt industriområde

>> 2014-10-03 Goodyear ska använda aska från förbränning av risskal i avancerade däck

>> 2014-10-02 Kolla tryckkärlen, innan det är för sent!

>> 2014-09-22 Oförutsedd dioxinbildning vid avfallsförbränning

>>2014-09-18 Outnyttjade resurser i aska

>> 2014-09-18 Återvinning av fosfor på frammarsch

>> 2014-09-17 Trio studerar möjlig hållbar fosforutvinning

>> 2014-09-16 Fallstudie: Ökad metallåtervinning ur avfallsförbränningsaska med magnet med sällsynta jordartsmetaller

>> 2014-09-16 Ardley EFW börjar generera kraft

>> 2014-09-15 Copenhill –Unik dansk avfalsförbränningsanläggning för energiändamål

>> 2014-09-10 Återvunnen aluminium från bottenaska räknas som övriga återvunna aluminiumförpackningar

>>2014-09-09 Slam, aska och plast täcker gammal soptipp

>> 2014-09-09 BillerudKorsnäs ökar och askan minskar i Skärblacka

>>2014-09-05 Mälarenergi svarar på frågor om nya kraftvärmeverket

>> 2014-09-04 Askan från Karlstads nya kraftvärmeverk används till att berika jorden i skogen

>> 2014-08-21 Utlysning - Miljöriktig användning av askor 2014-2016 öppnar för nya ansökningar om forskningsmedel. Vi söker projekt inom hela programmet.

>> 2014-08-05 Gammal soptipp kan bli friluftsområde

>> 2014-06-16 Krönika från Askdagen: ”En dröm för miljönissen”

>> 2014-06-11 Stort intresse för askåtervinning under World Bioenergy!

>> 2014-06-11 Så ska "svåra" rester ge ökad energi

>> 2014-06-10 Planerar lokalisering för återvinning av fosfor ur slamaska

>> 2014-06-10 Mälarenergi: ”Vi gör Europa en tjänst”

>> 2014-05-15 Intressant Återvinningsdag! Svenska EnrgiAskor fanns på plats och visade på askornas del av kretsloppet. Roligt att kronprinsessan visade sitt intresse för Askfrågorna.

>> 2014-05-13 Nu finns alla föredrag från Askdagen för nedladdning!

>>2014-04-04 Specialister på att sluta skogens kretslopp med aska

>>2014-03-28 Specialister på att sluta skogens kretslopp med aska

>>2014-03-26 Nytt holländskt-amerikanskt företag för återvinning av metaller ur avfallsaskor

>>2014-03-14 30 årsmiljö utveckling på fjärrvärmeverket i Katrineholm

>>2014-03-13 Torvbrytning på Skallemossen stoppas – krävs provtagning för uran

>>2014-03-13 Upp till 200 000 ton mer metalliskt alumnium kan utvinnas

>>2014-03-13 Ny skrift om Sveriges gröna revolution

>>2014-03-12 Soptippen på Karlslund ska sluttäckas

>>2014-03-04 Ekonomisk återhämtning via åtgärder på kilmatområdet

> 2014-02-27 Cementa blandar flygaska i cementen

>> 2014-02-26 Teknik för fosforåtervinning ur aska från slam kan lyckas

>> 2014-02-25 Södra Skogsägarna satsar på askåterföring

>> 2014-02-19 Felaktig eldning av sopor ger företag böter

>> 2014-02-06 Sandås Timber kanbelönas för sitt arbete med askor

>> 2014-01-16 Aska från torkat avloppsslam ska bli en bra energiaffär

>> 2014-01-09 Andelen förnybar energi fortsätter öka

>> 2013-12-20 Nu täcks deponin i Munkgärde över

>> 2013-12-19 Tekniska rekommendationer kring slaggrus i franska vägkonstruktioner

>> 2013-12-17 Askor i Sverige 2012 – ny statistikrapport

>> 2013-12-17 Ny avhandling om återvinning av aluminium

>> 2013-12-16 Ny avhandling om rester från rökgasrening

>> 2013-12-13 Rekordstor efterfrågan på slaggrus

>> 2013-12-02 Aska och avloppsslamen resurs enligt schweiziska miljömyndigheten

>> 2013-12-02 SCA skapar ny mark med aska

>> 2013-11-29 Sportfiskarna: Återför aska för att minska försurningen

>> 2013-11-2710 miljoner till bioenergi i Kina för att minska mängden aska från jordbruksrester

>> 2013-11-26 Hästbajset värmer Peters byggnader

>> 2013-11-19 Dags för "Europa minskar avfallet"

>> 2013-11-14 Östersjöländerna först ut med gemensam avfallsstrategi

>> 2013-11-13 Kravet på materialåtervinning skruvas åt

>> 2013-11-11 Det börjar bli bråttom att återvinna fosfor

>> 2013-11-07 Växjö Energi investerar i att återföra aska till skogen

>> 2013-11-05 Att bygga och gödsla med aska

>> 2013-10-16 Samlaren gör Ystad grönare och underlättar reningen av askan

>> 2013-10-15 Effektivare och säkrare samhällsbyggande med geoteknisk sektorsportal

>> 2013-10-08 Mer värme och mindre aska med salix

>> 2013-09-26 Dyrt återföra aska till skogen

>> 2013-09-24 Holländare bygger grön vall av aska

>> 2013-09-17 Ny publikation från Energimyndigheten. Forskning om skogsbränslen och miljö.

>> 2013-09-16 Askans del i kretsloppet

>> 2013-09-16 Varberg Energi återför aska

>> 2013-09-12 Sällsynta mineraler ska återvinnas mer

>> 2013-09-12 SNF mijlmärker biobränslen

>> 2013-09-12 Hans Andersson recycling tar över VGÅ

>> 2013-08-30 Fosforåtervinning under utveckling

>> 2013-08-30 Skogsbruket + kommunen = ett uthålligare samhälle

>> 2013-08-22 Sala-Heby återför askan till skogen

>> 2013-06-27 Naturvårdsverket undersöker förbränningskatt

>> 2013-06-19 Örtoftaverket – Sydsveriges största biobränsleeldade kraftverk

>> 2013-06-13 Soptippen har blivit betesmark

>> 2013-06-10 Ny rapport: Hur används askor i Europa?

>> 2013-05-24 Fosforförslag kan leda till ökad förbränning av avloppsslam

>> 2013-05-22 Forskningswebb om avfall

>> 2013-05-20 Deponierna snart sluttäckta, visar rapport

>> 2013-05-16 Nytt kriterium för Bra Miljöval – askan ska återföras till skogen

>> 2013-05-08 Högskolan i Borås för bidrag för att ananlysera askor

>> 2013-04-15 "Det finns en stor potential för askåterföring"

>> 2013-04-23 Ena Energi testar elda avloppsslam och utvinna fosfor ur askan

>> 2013-04-02 Mer aska behövs för att nå miljömålet Levande skogar

>> 2013-03-26 Aska från biobränsle ger starkare betong

>> 2013-03-26 Aska från sopor kan bli vätgas

>> 2013-03-12 SLU-forskare får anslag för forskning om träaska och biogas

>> 2013-03-12 Fritt fram för aska på Ryatippen

>> 2013-03-12 Aska från biobränsle i Eslöv ska analyseras

>> 2013-02-27 Ny biokraftanläggning i Tranås – aska kommer att återföras till skogen

>> 2013-02-20 Biogas blir fordonsgas med hjälp av träaska

>> 2013-02-13 Svenska EnergiAskor bjuder in till Askdagen 2013

>> 2013-02-06 Framåtblickande Askdag 17 april

>> 2013-02-05 Umeåforskare får miljoner till projekt om kemiska egenskaper hos aska

>> 2013-02-05 Ren aska ger guld och gröna skogar

>> 2013-02-04 Aktörsråd kring askåterföring

>> 2013-01-30 På Samsö återförs askan från fjärrvärmeverken till åkrarna

>> 2013-01-29 Skotskt avfall proveldas i Sverige

>> 2013-01-22 Andra fosforkällor än konstgödsel ska studeras, även askor

>> 2013-01-15 Halmpannan på Källesjö ger Ystadsborna värme och askan används i jordbruket

>> 2013-01-10 Miljöriktig användning av askor 2009-2011

>> 2013-01-09 Växter tar upp mindre av tungmetaller från slaggrus än NV:s beräkningsmodeller visar

>> 2013-01-03 Minska försurn ingen i Enningsdalsälven genom att tillföra aska

>> 2012-12-27 Flygaska mot utsläpp av fosfor får stöd av Havs- och vattenmyndigheten

>> 2012-12-20 Umeå Energi och Boliden samarbetar inom miljön

>> 2012-12-12 Aska lakar långsamt i skogen

>> 2012-12-12 Damning från fygaskstabiliserade grusvägar

>> 2012-11-14 Sopig tipp blir skånsk topp

>> 2012-11-01 Metall värd miljarder döljer sig i soporna

>> 2012-10-31 Därför vill Sverige ha norska sopor

>> 2012-10-23 Snart går dina sopor upp i rök

>> 2012-10-19 Nya pannan i Värmeverket i Lidköping

>> 2012-10-18 Markägare vill lära sig om hållbar skogsenergi

>> 2012-09-27 Enklare tillämpning

>> 2012-09-27 Återföring av aska till skogen behövs för att motverka försurning

>> 2012-09-27 Bättre källsortering av impregnerat virke

>> 2012-09-26 Forskningsprojekt med aska för att få bort fosfor från vattendrag

>> 2012-09-20 Hylte komun vill fylla igen ravin med aska

>> 2012-09-19 Nytt Nyhetsbrev

>> 2012-09-12 Försök med aska för rening av dammar

>> 2012-08-22 "Lukten av pengar"- om avfallseldning

>> 2012-08-16 Tryggt med tillgång och kvalitet för avfallsbränsle

>> 2012-08-08 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter och råd om hantering av aska

>> 2012-07-30 Frågor om den nya samförbränningsanläggningen i Västerås

>> 2012-07-27 Aska ska minska övergödning

>> 2012-07-24 Deponi får höjas

>> 2012-06-19 Lansering av handboken - Askor en resurs rätt använd – en handbok för att underlätta miljöprövning av användning av askor

>> 2012-06-13 Aska i skogsbilväg är bättre för miljön än bergkross

>> 2012-06-07 Askåterföring blir del av grotaffären

>> 2012-05-22 Askåterföring väcker internationellt intresse

>> 2012-05-18 Miljöarbete i skolan blev Årets projekt

>> 2012-04-24 Borlänge Energi - impregnerat trä i Bäckelund

>> 2012-04-24 Pilotprojekt med aska från biobränsleanläggning för att minska övergödning av havet

>> 2012-04-17 Sprida aska i skogen?

>> 2012-04-03 Aska från biobränsle kan omvandlas till värdefulla produkter

>> 2012-03-29 Svensk aska till Langöya i Norge

>> 2012-02-13 Notat från Ash Utilisation 2012

>> 2012-02-13 Ny metod kan öka fosfortillgången

>> 2012-01-12 Disputaion 20 januari 2012 om Arsenik

>> 2012-01-04 Biobränsleaska från träbränsleeldning räddar sjöar från igenväxning

>> 2011-12-15 Askor från energiproduktion ökade med 20 procent

>> 2011-12-14 Oro över miljökonsekvenserna av ett ökat uttag av GROT

>> 2011-12-08 Test med askåterföring i Skåne

>> 2011-11-24 Sopor blir till cement

>> 2011-11-11 Materialföretaget som ska rädda klimatet

>> 2011-11-10 Värmeverk letar ovanligt bränsle

>> 2011-11-04 Askor i Sverige 2010 - statistikundersökning

>> 2011-11-03 Miljötänk när ny värme installeras

>> 2011-11-03 Stor potential för flygaska

>> 2011-10-20 Askor på deponi ifrågasätts i Sundsvall

>> 2011-09-20 Stor satsning på skogsvägar i Finland

>> 2011-09-20 Mer metall ur aska

>> 2011-08-04 Marknadsundersökning i Tyskland

>> 2011-06-30 Asktvätten i Sundsvall uppmärksammad i pressen

>> 2011-05-26 Metallutvinning ur askor, seminarium 8 juli 2011 i Rapperswill

>> 2011-05-25 Hur vet man att askåterföring behövs?

> > 2011-05-03 Miljööverdomstolen ger klartecken att använda askor på deponi till annat än sluttäckning

>> 2011-04-19 Aska och träd stabiliserar förorenad mark

>> 2011-04-14 Ytterligare Quality Protocols på remiss i UK

>> 2011-04-12 Nya cesiumföreskrifter för aska på väg

>> 2011-04-08 De första europeiska End-of-Waste kriterierna

>> 2011-03-29 Aska och muddermassor blir byggmaterial

>> 2011-03-28 Finsk rapport om slaggrus

>> 2011-03-25 Remissvar, Förslag på ändringar av föreskrifter och allmänna råd till skogsvårdslagen

>> 2011-01-31 Stabiliserad aska  - som filler i plaster eller i cement

>> 2011-01-31 Förordning om sekundära byggmaterial på remiss i Tyskland

>> 2011-01-25 Satsning på sekundära råvaror i EU Kommissionens översyn av avfallsstrategi

>> 2011-01-13 Ny avhandling vid mittuniversitetet

>> 2010-12-13 Kommande möte 18 mars 2011 om andra utkastet av nya tyska förordningen om alternativa byggmaterial

>> 2010-11-22 Danskt seminarium om fosfor ur aska

>> 2010-11-12 Danmark: mark med slaggrus måste riskbedömmas

>> 2010-11-01 Nytt Brittiskt End-of-Waste dokument på remiss

>> 2010-10-21 Ny tysk rapport - Bättre slaggrus, men är det värt det?

>> 2010-10-20 För att stimulera användningar anses kolaskor ej längre som avfall i UK

>> 2010-10-15 Ekotox och deponi på tysk seminarium

>> 2010-10-05 Ny rapport: rena bottenaska genom siktning

>> 2010-10-01 Tysk seminarium om askåterföring

>> 2010-09-30 86 000 kubik i en guidad visning

>> 2010-09-28 Stopp för slaggrus?

>> 2010-09-21 Nya projekt om hållbarhet och återvinning

>> 2010-09-15 Nedbringa resternas skadlighet

>> 2010-09-06 Nej till aska i oljebergrum

>> 2010-09-03 Ny VD för Svenska EnergiAskor AB

>> 2010-08-24 Förglasning av aska för bättre miljöegenskaper

>> 2010-08-16 Pelleterad aska bryter ner slammet

>> 2010-08-05 Uthållig försörjning med råvaror kräver återvinning

>> 2010-07-07 Kemiska och biologiska testmetoders lämplighet för ekotoxisk karaktärisering av askor

>> 2010-07-06 Hydrotermisk solidifiering av bottenaska från förbränning av hushållsavfall

>> 2010-07-06 Kemiska och mineralogiska egenskaper hos bottenaska från avfallsförbränning

>> 2010-07-06 Karaktärisering av utlakning från bottenaska

>> 2010-07-02 Schweizisk syntesskrift om aska från avfallsförbränningen

>> 2010-06-15 Bättre metallåtervinning ur aska från sopförbränning

>> 2010-06-02 Lättbetong och halmaska för farliga för att deponeras i Danmark

>> 2010-05-21 REACH och avfall

>> 2010-05-20 Kisaska och vulkanaska

>> 2010-05-20 Fosfor från aska och nyttiggörande av RGR i dansk utlysning

>> 2010-05-05 Hur ska vi binda damm på vägar?

>> 2010-04-30 Elektrokemisk metallåtervinning ur slagg och flygaska

>> 2010-03-25 Beräkning av hälsorisker från dioxin i förorenad mark

>> 2010-03-04 Stabilisering av aska med geopolymerer

>> 2010-02-22 Schweiz vill återvinna ur avfall för hållbarhetens skull

>> 2010-02-15 Tidigare bebyggelse på deponier med slaggrus

>> 2010-01-28 Handbok för återvinning av avfall

>> 2010-01-20 Flygaskor för stabilisering/solidifiering av muddermassor

>> 2010-01-20 Fritt nummer av journal of Hazardous materials

>> 2010-01-18 Utvärdering av lakvätskor

>> 2010-01-17 Strontium kan bidra till toxicitet

>> 2010-01-05 Två nya rapporter om nyttiggörandet av RGR från Avfall Sverige

>> 2010-01-05 Stabilisering av muddermassor med aska

>> 2010-01-05 Fosfor ur aska dyrt

>> 2010-01-04 Bly och kadmium minskar i österrikisk skogsmark

>> 2009-11-06 Metoder för haltbestämning av huvud- och spårelement och PAH i jord och avfall

>> 2009-11-02 Vindsiktning lönar sig

>> 2009-09-11 Proceedings från WASCON

>> 2009-08-18 Ny fabrik i Storbritannien upparbetar flygaskan från koleldade kraftverk

>> 2009-07-02 Undersökning av olika askors biotoxicitet, Taiwan

>> 2009-06-26 Askor nämns i norska kunskapsbehovet om miljö och föroreningar

>> 2009-06-01 Stabilisering/solidifiering av flygaska, Kina

>> 2009-04-15 Rökgasreningsrester i fokus för belgisk FoU-satsning

>> 2009-04-14 Tyskt nyttiggörande eller franskt bortskaffande?

>> 2009-03-31 Ansökningar för bidrag till projekt inom Askprogrammet 09-11

>> 2009-03-26 Utvärdering av europeiska avfallslistan

>> 2009-03-04 Sintring av flygaska från avfallsförbränning

>> 2009-02.04 Bioaska som bindemedel i betong

>> 2009-02-04 Guld hittad i slamaska

>> 2009-02-04 Behandling för minskad utlakning av tungmetaller, Japan

>> 2009-02-04 Sammanställning av franska erfarenheter

>> 2009-01-16 Engelska End-of-Waste kriterier för avfall, bl a aska


 

 

 

 

Ladda ner Svenska EnergiAskors senaste nyhetsbrev

Ladda ner Svenska EnergiAskors nyhetsbrev

2016

>> Nr 1 2016

 

2015

>> Nr 4 2015

>> Nr 3 2015

>> Nr 2 2015

>> Nr 1 2015

2014

>> Nr 5 2014

>> Nr 4 2014

>> Nr 3 2014

>> Nr 2 2014

>> Nr 1 2014

2013

>> Nr 5 2013

>> Nr 4 2013

>> Nr 3 2013

>> Nr 2 2013

>> Nr 1 2013

2012

>> Nr 7 2012

>> Nr 6 2012

>> Nr 5 2012

>> Nr 4 2012

>> Nr 3 2012

>> Nr 2 2012

>> Nr 1 2012

2011

>> Nr 3 2011

>> Nr 2 2011

>> Nr 1 2011

Här kan du ta del av de senaste nyhetsbreven i askprogrammets nyhetsblad "Askor & Miljö".

 

Besök EnergiAskors pressroom på
Mynewsdesk

 


 

 
 

     
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se