Svenska EnergiAskors logga


 

Packnings betydelse

Askanvändning
Användningsområde: Geoteknik
-Packnings betydelse

En radförsök och erfarenheter visar på att packningen är mycket viktig för en härdad askas hållfasthet.  I b.la. VF-rapport 840 J.Mácsik, B. Svedberg, S. Lenströmer, T Nilsson FACE Flygaska i geotekniska anläggningar och i rapport 940  anges formeln

t = k * e-c  (Kihlstedts formel)

där t är tryckhållfastheten e, k är en konstant beroende av bindningarnas styrka, e
är portalet (volym porer/vol fast)och c är en konstant beroende av partikelstorleken.

Formeln gäller främst för draghållfasthet men är en god men lite grov beskrivning även för tryckhållfasthetens beroende av tätpackning. Konstanten c ligger ofta runt 2, men ofta så ger bra tätpackningar ännu högre samband dvs högre hållfastheter än förväntat. Men lite mer att det är bra packat än att portalet är lågt. Dvs att mineralernas kontakt punkter är hårt sammanpressade synes var mycket viktigt för att erhålla höga hållfastheter.

Dvs en god packning är a och o för att erhålla bra härdande egenskaper för flygaskor. Men även för bottenaskors egenskaper som konstruktionsmaterial är packningen mycket viktig. Men de får ej utsättas för för hård behandling. Lyckligtvis är de lättpackade. Tex för kolrostbottenaskor för motorvägskorset N Norrköping rekommenderade SGI lätt vibropackning.

 

CR100215

 

 

 

Tillbaka

   

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se