Svenska EnergiAskors logga


 

Presentationer 2006

Workshop: LeachXS, speciation and geochemical modelling,
Svenska EnergiAskor / SGI
23 nov 2006
Stockholm

Program
Deltagarförteckning

Föredrag:

European standardization - regulatory development and modelling in the context of new requirements Hans van der Sloot, ECN

Construction product directive - new environmental requirements put in a Nordic perspective Margareta Wahlström, VTT

Geochemical modelling (what can it do for you?) Jon Petter Gustafsson, KTH

LeachXS Hans van der Sloot, ECN

Zinc in ashes - presence and speciation Britt-Marie Steenari, Chalmers

Availability and ecotoxicity of zinc in ashes Rolf Sjöblom, TEKEDO

Speciation of copper in leachates from MSWI bottom ash Susanna Olsson, KTH

Antimony in ashes - presence and speciation
Mattias Bäckström, Örebro universitet

Oral bioavailability of arsenic Christel Carlsson, SGI

 

WASCON 2006
31 maj - 2 juni 2006
Belgrad

Environmentally friendly use of non-coal ashes in Sweden. Sammanfattning av hela askprogrammet, Claes Ribbing
Visa presentation (in English)
Visa preprint (in English)

Pilot study with fly ash stabilised sewage sludge (FSS) as hydraulic barrier layer in top cover constructions. Christian Maurice, Josef Mácsik, Agnes Mossakowska
Visa presentation (in English)

Gas generation in incinerator ash. Maria Arm and Johanna Lindeberg
Visa presentation (in English)
Visa preprint (in English)

The accumulated effects of long-term leaching of MSWI bottom ash in a sub-base layer in a test road. David Bendz et al
Visa presentation (in English)

 

SAMMANFATTNINGAR Askprogrammets olika projekt 2002-2005
31 jan - 1 feb 2006
Stockholm


Introduktion & inledning

Det här är Värmeforsk! - Gullvi Borgström, Värmeforsk

Askprogrammet behövs! - Hans Nordström, Vattenfall Värme Norden

Askintressenternas informationsbehov - Madeleine Engfeldt-Julin, SöderenergiAska till skog

Askåterföring är lönsam i sydvästra Sverige! - Gunnar Thelin, Lunds Tekniska Högskolan

En massa biomassa av torv och aska - Ulf Sikström, Skogforsk

Styrd urlakning från bioaskor - Björn Lagerblad, Cement och Betong InstitutetAnvändning av aska som konstruktionsmaterial inom deponier


FSA som tätskikt vid sluttäckning av deponier – erfarenheter från pilotskala - Josef Mácsik, Ecoloop

Aska och slam som tätskikt - Maria Carling, Geo Innova

Nedbrytning av aska och slam i tätskikt - Holger Ecke, Luleå Tekniska Universitet

Användning av askor vid sluttäckning av deponier
- Gustav Tham, Telge

Hur aska kan motverka rotpenetration av tätskikt? - Maria Greger, Stockholms Universitet

Reaktiva material för täckning av historiskt gruvavfall - Mattias Bäckström, MTM Örebro UniversitetMiljö och kemi

Vad är oförbränt? - Henrik Bjurström, ÅF-Process

Vätgasbildning i aska - Johanna Lindeberg, SGI

Styrd utlakning från avfallsaskor
- Holger Ecke, Luleå Tekniska Universitet

Antimon i svenska energiaskor - halter, lakbarhet och förslag till åtgärder - Mattias Bäckström, MTM Örebro Universitet

Kopparformer i lakvatten från energiaskor - Jon Petter Gustafsson, KTH

Miljöriktlinjer för askanvändning - David Bendz, SGI

Klassning av askor enligt avfallsförordningen
- Jan Erik Haglund, Söderenergi

Lakning av naturballast
- Annika Ekvall, SP

Resurshushållning med askor i Uppsala Län - Erik Kärrman, Ecoloop

Allaska – där finns alla data från Askprogrammet - Karin Ifwer, ÅF-Process

Syntesrapport, Vad har Askprogrammet 2003-2005 uppnått? - Henrik Bjurström, ÅF-Process

Summering och presentation av Askprogrammet 2006-2008 - Claes Ribbing, Svenska EnergiAskorGeotekniska tillämpningar

Handbok – flygaska i mark och vägbyggnad - Hanna Munde, Vattenfall Värme

Handbok – slaggrus i vägar
- Maria Arm, Statens Geotekniska Institut

Aska till vägbyggnad - vad skall provas och hur? - Bo von Bahr, SP

Aska i betong - Hillevi Sundblom, Vattenfall Utveckling

Pilotförsök med aska vid gruvdrift - Leonard Dahlberg, Holmen Paper Braviken/Kjell Tellman, Zinkgruvan Mining

Damning från grusväg delvis uppbyggd med aska - Mats Gustafsson, VTI

Skumbitumenstabilisering av bottenaska från avfallsförbränning - David Bendz, SGI

 

 

 

Tillbaka

 

 

 
   

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se