Svenska EnergiAskors logga


 

Presentationer 2007

Miljötillsyn fjärrvärmeanläggningar
23-24 oktober 2007
Mölnlycke
Miljöriktig hantering av aska Claes Ribbing

 

Skogsstyrelsens seminarium om askåterföring
12 september 2007
Umeå
Aska - avfall eller resurs? Claes Ribbing

 

Fjärrvärmedagarna
Svensk Fjärrvärme
17 - 18 april 2007
Runö, Stockholm
Askor - vad kan de användas till? Claes Ribbing

 

 

 

Tillbaka

 

 

 
   

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se