Svenska EnergiAskors logga


 

Presentationer 2008

Vinnande Miljöstrategier
10 dec. 2008
Stockholm
Framtida möjligheter för att använda askor som resurs! Claes Ribbing

 

Värmeforsk årsmöte
22 maj 2008
Stockholm
Askprogrammet 2009-2011 - Stor uppslutning behövs! Claes Ribbing

 

Förbränningsdagarna
15-16 april 2008
Stockholm
Miljöriktig användning av askor  Claes Ribbing

 

Avfallsdagarna
12-13 mars 2008
Stockholm
Möjliga användningar av askor - rapport från Askprogrammet Claes Ribbing

 

Värmeforskdagarna
24-25 januari 2008
Stockholm
Konflikten mellan miljömålen Claes Ribbing

 

 

 
Tillbaka  

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se