Svenska EnergiAskors logga


 

Presentationer 2010

Koferens>IPQC
27 april 2010
Stockholm
Minimera kostnaderna för hantering av aska från din förbränningsanläggning Claes Ribbing

 

Konferens> IBC Euroforum Förbränningsteknik
11-12 mars 2010
Stockholm
Slaggrus bör användas som resurs även utanför deponier! Claes Ribbing

 
Konferens > Recykling of Biomass Ashes
22-23 mars 2010
Innsbruck Austria
USING ASH IN A SUSTAINABLE SOCIETY, SWEDISH R&D PROGRAM 2002-2011 Claes Ribbing

 
   

 

 

Tillbaka

 

 

 

 

 

 

 
   

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se