Svenska EnergiAskors logga


 

Presentationer 2011

workshop om att använda avfallsslam/flygaska som tätskickt på deponier > Ecoloop
27 maj 2011
Stockholm

Flygaskastabiliserat avloppsslam-Introduktion, J Mácsik

Sluttäckningar på deponier, P Flyhammar

Alternativa material, J Mácsik

Materialet FSA och dess egenskaper, K Håkansson

Praktiska erfarenheter av FSA i täckningen, M Ländell

Behövs vägledningen? J Mácsik

Slamanvändning i framtiden- Praktisk tillämpning, A Finnson

Askprogrammet 2002-2011- Värmeforsks program för Miljöriktig användning av askor, B Strömberg

Lätt att göra rätt – vad säger myndigheter och verksamhetsutövare? Miljöprövning, S Toller

Eskilstuna Energi och Miljö, M Jakobsson

Örebro kommun, Atleverket, Sluttäckning FSA – En öppen historia! M Kempi, K v d Brink, T Riddersand  
   

 

 

Tillbaka

 

 

 

 

 

 

 
   

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se