Svenska EnergiAskors logga


 

Presentationer 2012

Lansering av Svenska EnergiAskors hanbok, "Att använda askor rätt" > Bildspel
18 juni, 2012
Stockholm, Sverige
Monica Lövström, Svenska EnergiAskor
Rätt askor på rätt plats

Lansering av Svenska EnergiAskors hanbok, "Hanboken"
18 juni, 2012
Stockholm, Sverige
Gunnar Fredriksson, Tyréns
”Askor en resurs rätt använd – en handbok för att underlätta miljöprövning av användning av askor”

Lansering av Svenska EnergiAskors hanbok, "Nationella avfallsplanen"
18 juni, 2012
Stockholm, Sverige
Hans Wrådhe, Naturvårdsverket
Från avfallshantering till resurshushållning

Lansering av Svenska EnergiAskors hanbok, "Enkel och effektiv miljöprövning, Miljödepartementet"
18 juni, 2012
Stockholm, Sverige
Magnus Blücher, Miljödepartementet
Enkel och effektiv miljöprövning
________________________________________________________________________________

 

Energiutblick > Bildspel från Svenska EnergiAskors framträdande på Speakers Corner
13-15 mars, 2012
Göteborg, Sverige
Ökad återvinning- eller bygga nya deponier?

 

Seminarium arrangerat av SCB
23 februari, 2012
Askmängder 2010

 

Konferens > Underjordisk Infrastruktur & Geoteknik
Denarrangerad av Teknologisk Institut
7 – 8 februari, 2012
Minska kostnaderna och öka resurseffektiviteten


Notat från Ash Utilisation 2012
Stockholm, Sweden
January 25-27, 2012
  
   

 

 

Tillbaka

 

 

 

 

 

 

 
   

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se