Svenska EnergiAskors logga


 

Presentationer 2013

EnergiAskors Forskningsseminarium
9 oktober 2013 på Holländargatan 17
Följande presentationerfrån dagen kan laddas ner:

H-14 : "Ekotoxiskt" avfall som omedelbart eller på sikt utgör en risk för en eller flera miljösektorer
Sara Stiernström. itm Department of applied Environmental Services

Solid residues from Swedish WtE plants; a hazardous waste or a potential income?
A Master Thesis Project in Chemical Engineering
Nikola Popara and Despina Kyriakidou
M.Sc. Chemical Engineering Energy and Environment, Royal Institute of Technology (KTH)

Utvinning av värdefulla resurser ur avfallsflygaskor
Anita Pettersson, Högskolan i Borås, Karin Karlfeldt Fedje, Renova/Chalmers


 

Drift - och bränsleoptimering
Informa ibs Swedens 2-dagars konferens med fokus på förbränningsteknik kopplad till bioenergi.
15-16 oktober i Kista
VD Monica Lövström talade om
askvolymer, bränslen och användningsområden.

Läs föredraget här

 

 

Askdagen 2013 – en heldag om askors roll i ett hållbart energisystem
17 april, 2013
Stockholm, Sverige

Stora möjligheter för ökad användning av bioenergi – Vad innebär en fördubbling av kraftvärme för askproduktionen?
Gustav Melin, Svebio och Förnybarhetsrådet

När är deponierna sluttäckta?
David Hansson, Thyrens, presenterar en ny utredning om täckning/status för landets deponier

Askhantering i omvärlden – internationella erfarenheter
Jenny Sahlin, Profu, presenterar en rapport med internationell utblick om användningen av askor

Hur planerar kommunerna för användning av askor?
Gunnar Fredriksson, Sveriges kommuner och landsting.
Resurshushållning och forskning

Bo Lind, SGI, ställer frågan och diskuterar:
Vet vi tillräckligt för att rekommendera askor för användning?

Senaste nytt från Naturvårdsverket
Axel Hullberg, Naturvårdsverket, reder ut hur vi undviker att askor klassas som miljöfarligt avfall i onödan

Hur ser det egentligen ut i Sverige?
Mikael Szudy, SCB, om vikten av att samla in statistik.

Askåterföring till skog och mark
Jenny Stendahl, Skogsstyrelsen

Värmeforsks Askprogram – detta vet vi nu – detta saknasBirgitta Strömberg, Värmeforsk, redovisar uppnådda resultat och berättar om framtida forskning.

Askor en resurs rätt använd – en presentation av Svenska EnergiAskors handbok
Henrik Tideström, Thyrens, presenterar Svenska EnergiAskors handbok för att underlätta
miljöprövning och användning av askor.

Askor en resurs
Inge Johansson SP, presenterar det senaste inom forskning och utveckling

Ash Cleaning
Bernard Siret, Dominique Mole LAB France

 

Värmeks askmöte
30 januari, 2013
Borås, Sverige
Monica Lövström, Svenska EnergiAskor
"Askor i ett hållbart energisystem"

 

   
   

 

 

Tillbaka

 

 

 

 

 

 

 
   

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se