Svenska EnergiAskors logga


 

Presentationer 2014

Askdagen 2014
7 maj, stockholm

Inledning -Askstatistik och andra aktuella askfrågor
Monica Lövström, vd Svenska EnergiAskor

Vikten av att återvinna fosfor
Tove Olsson, RagnSells

Framtidsmöjligheter – kommersiell utvinning ur askor, Anders Kihl, RagnSells

Fosforutvinning ur slamaska
Patrik Enfält, EasyMining

Rening av askor, presentation av utvecklingsprojekt
Louise Staffas, IVL

Återföring av aska till skog i praktiken
Björn Karlsson, Södra

Aktörsrådet för ökad återföring till skog
Stefan Andersson, Skogsstyrelsen

Utvecklingen inom fjärrvärme och kraftvärme – hur påverkar det askorna?
Ulrika Jardfelt, Svensk Fjärrvärme

Aska stabiliserar muddermassor, Johan Lagerlund, Vattenfall

Hårdgjorda ytor, Josefin Forsell, Mälarenergi

Övriga användningsområden, Claes Ribbing, Svenska EnergiAskor

Forskning om resursutnyttjande - Re:Source
Jelena Todorovic Olsson, SP

Ny rapport – forskning på askområdet i Sverige
Inge Johansson, SP

____________________________________________________________________________

Strategidagarna
Svensk Fjärrvärme

5-6 februari 2014

Deponiskatten och restmaterial


 

 

 


 

   
   

 

 

Tillbaka

 

 

 

 

 

 

 
   

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se