Svenska EnergiAskors logga


 

Presentationer 2015

Varför är det viktigt att återföra aska till skogen?
22-23 oktober, Stockholm

>>Varför är det viktigt att återföra aska till skogen? Stefan Anderson, Skogsstyrelsen

>>Vad vinner energibolagen på askåterföringen? Monica Lövström, Svenska EnergiAskor

>>Exemplet Fortum Harald Svensson, Fortum

Samsyn och vilja till samarbete!
Rapport från seminariet

 

 

 

Askdagen 2015
21 april, Stockholm

>> Inledning. Monica Lövström, vd Svenska EnergiAskor

>> Bioenergin utmanas från miljöhåll - är bioenergin hållbar? Sofia Backéus, Svebio

>>Hållbar energiproduktion kräver helhetssyn. Helle Herk Hansen, miljöchef Vattenfall

>> Presentation av regeringsuppdraget giftfria och resurseffektiva kretslopp samt läget vad gäller utvärderingen av Naturvårdsverkets  handbok om återvinning av avfall i anläggningsarbeten, Erika Nygren Naturvårdsverket

>> Vad kan Sverige lära av länder i Europa? Anders Hedenstedt, SP, presenterar
Omvärldsanalys avseende lagstiftning för restprodukter från förbränning

>> Erfarenheter från Danmark,Jonas Nedenskog, miljöchef Amager Ressource Center, Danmark

>> Slaggrus klarar höga krav på miljöskydd. Ny rapport från Avfall Sverige,
Raul Grönholm projektledare Sysav

>> Effekter av handboken – Handbok om återvinning av avfall för anläggningsändamål.
Presentation av ny rapport. Elisabet Höglund, Tyréns.

Tema Askåterföring: >> Aktörsrådets resultat, >> Forskningsläget och >> Skogsstyrelsens handlingsplan. Stefan Andersson och Hillevi Eriksson Skogsstyrelsen.

________________________________________________________________________________


Seminarium- Miljöprövning och användning av askor i anläggningsarbeten
4 februari 2015, Uppsala

Askor i ett hållbart energisystem
VD Monica Lövström, Evenska EnergiAskor AB 

 

 


 

   
   

 

 

Tillbaka

 

 

 

 

 

 

 
   

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se