Svenska EnergiAskors logga


 

Presentationer 2016

Askdagen 2016
20 april, Stockholm

>> Inledning Monica Lövström, vd Svenska EnergiAskor

>> Senaste nytt om cirkulär ekonomi, återvinning och avfall Sofia Tingstorp, Miljödepartementet

>> Att använda askor rätt Gunnar Fredriksson, Gunnar Fredriksson utredningar, tidigare SKL, Tyréns och Naturvårdsverket

>> Vad gör vi med mer än "ringa risk"? Anna Karlsson, Vattenfall

>> Användning av slaggrus i Danmark Torben Overgaard Boes Consulting

>> Slaggrus och avfallsflygaska - projekt på gång Raul Grönholm, Sysav (Johan Fagerqvist, Avfall Sverige)

>> Forskningsläget inom askområdet Helena Sellerholm, Energiforsk, Askprogrammet

>> Klassificering av bly i farligt avfall Ola Wik, Statens getekniska institut

>> Askmodifieringkoncept för att höja reaktiviteten Valter Wigren, Renotech

>> Askor i konstruktion Fredrik Hellman (VTI), Anders Hedenstedt (SP), Josef Mascik (Ecoloop),
Björn Schournbourg (CBI) och Ingemar Eklöf (Ecosystems)

________________________________________________________________________________


   
   

 

 

Tillbaka

 

 

 

 

 

 

 
   

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se