Svenska EnergiAskors logga


 

Produktifiering och REACH

Miljöfrågor
Produktifiering och Reach

Aska är med nuvarande lagstiftning avfall och upphör att vara avfall dvs blir produkt först när det inträder i en nyttig funktion, t.ex. när det ligger och utnyttjas som vägbyggnadsmaterial i en väg.

EG rätten var från början stenhård mot att avfall skulle kunna bli produkt delvis för att avfallslagstiftningen är både en nedskräpningslagstiftning och skyddslagstiftning. Produktlagstiftningen låg miljö o hälsomässigt efter. EG rätten har långsamt mer och mer accepterat att restprodukter kan vara biprodukter om de har full avsättning och uppfyller adekvata hälso och miljökrav. Detta blir än tydligare i det nya direktivet:

Waste Framework Direktive 2008/98 EG.

Svenska EnergiAskor tolkar att det kan vara möjligt att relativt snabbt få klassa vissa askor som har full avsättning som biprodukter. Medan det kommer att ta lång tid innan Universitetet i Sevilla och Kommissionen kommer att få fram och få igenom förslag till regler för End of Waste som rör bioaskor.

REACH
Om askor skall bli produkter så skall de följa kemikalielagstiftningen och registreras enligt REACH. Om de fysikaliska egenskaperna är helt dominerande kan de bli en vara som ej behöver REACH-registreras. Innehåll av farliga ämnen över 0,1% skall dock redovisas.

CR 100122


Mälarenergis askor blev i december Reach registrerade för olika markanvändningar 2010.

Mälarenergis askor blev i december Reach registrerade för olika markanvändningar 2010.

     

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se