Svenska EnergiAskors logga


 

Rapporter om slaggrus

Alla rapporter

Slaggrus är en restprodukt från avfallsförbränning.

Rätt hanterat är slaggrus en produkt med goda miljöegenskaper. Metaller och organiska föroreningar binds hårt i materialet. Det gör att urlakningen är ungefär i samma storleksordning som den från vanligt naturgrus.
Här har vi samlat rapporter utanför Askprogrammet:


 
Avfall Sverige bedriver utvecklingsverksamhet inom hela avfallsområdet. Nästan 100 rapporter har hittills publicerats i den gemensamma utvecklingssatsningen. Flera rapporter kan laddas ned utan kostnad men en del har endast en sammanfattning tillgänglig medan själva rapporten måste beställas.
Till Avfall Sveriges-rapporter

  Utgrävning av 18 år gammal väg med slaggrus. En av grunderna för beräkning av ringa risk.
Rapport från Österrike
En rapport utgiven av motsvarigheten till Naturvårdsverket i Österrike.
Ger bl.a. riktlinjer för användning av restprodukter från avfallsförbränning med hänsyn till miljöaspekter.

   
Avfallsforskningsrådet (AFR) upphörde vid utgången av 1998 men de har gett ut flera intressanta rapporter om restprodukter från avfallsförbränning.

Distribueras via Naturvårdsverkets bokhandel:

Naturvårdsverket
Kundtjänst
106 48 Stockholm

Tel: 08-698 12 00
Fax: 08-698 15 15
E-post: kundtjanst@naturvardsverket.se
Till Naturvårdsverkets webbbokhandel

Rapporter:

Användning av betong, tegel och slaggrus som obundet vägbyggnadsmaterial
- delrapport nr 278
R. Grönholm, J. Hartlén, R. Sävström, R. Fridh, U. Evertsson, december 1999.

Användning av alternativa material som fyllnads- och vägbyggnadsmaterial
- seminarium i Lund 28-29 oktober 1998, seminarierapport nr 276, Lotta Sigfrid, december 1999

Återanvändning av sekundära material inom anläggningsområdet - slutrapport nr 275.
J. Hartlen, R. Grönholm, T. Nyström, J. Schultz.

Restproduktanvändning vid anläggningsarbete och byggande för en hållbar infrastrukturutveckling - seminarierapport - nr 272. D. Bendz, P. Flyhammar, J. Hartlén

The release of heavy metals in stabilized MSW by oxidation
- final report, nr 268, P. Flyhammar, K. Håkansson, november 1999

Microbial Recovery of Metals From Oil Ash
- report nr 267, G. Olsson, O. Holst, H. T. Karlsson.

Reference data of leaching of natural materials and effects on its leaching properties of aging - final report, nr 254, M. Tossavainen, K. Håkansson, augusti 1999

Aging reactions in residues - final report, nr 252, A-M. Fällman, T. Taylor Eighmy, W. R. Salaneck, juni 1999

Principles for risk assessment of secondary materials in civil engineering work
- report nr 250. A-M. Fällman, P-E Back, C. Jone

Mixed Waste Products from the Pulp and Paper Industry Used as Fertilizers in Forest
- final report, nr 238, M. Greger, L. Ekvall, A. H. Österås, K. Perttu, P. Aronsson, W. Pettersson, december 1998.

Major Leaching Processes of Combustion Residues - Characterisation, Modelling and Experimental Investigation - doctor's thesis, nr 213, J. Yan, november 1998.

A Fly-Ash/Biosludge Dry Cover for the Mitigation of Acid Mine Drainage - Licentiate thesis nr 190, J- Granhagen, mars 1998.

Characterisation of Residues Release of Contaminants from Slags and Ashes
- doctor's thesis, nr 160, A-M- Fällman, maj 1997.

Long-term Leaching Mechanisms of Ashes and Slags: Combining Laboratory Experiments with Computer Simulations - doctor's thesis nr 149, C. Bäverman, february 1997.

The Long Term Release of Heavy Metals from Combustion Residues and Slags - licentiate thesis, nr 148, J. N. Crawford, december 1996.

On Leaching Characteristics and Dissolution Kinetics of Combustion Residues
- licentiate thesis, nr 80
J. Yan, juli 1995

   
       

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se