Svenska EnergiAskors logga


 

Vätgas

Miljöfrågor
Vätgas

Explosionsrisk med aska - aluminiummetall -  vätgas

Se Värmeforskrapport 957 M Arm, J Lindeberg, Å Rodin ,A Öhrström,R Backman, Marcus Öhman och Dan Boström Gasbildning i aska.

Aluminiummetall som finns i aska skyddas av en hinna av oxid. Askor från förbränning av avfall är starkt basiska. När askan vätes av vatten så löses oxiden upp av den starka basen. Vattnet reagera med metallen till aluminiumhydroxid och vätgas.

Metalliskt aluminium finns alltid i hushållsavfall och kan finnas i andra avfall. Rena biobränslen håller ej metalliskt aluminium.

I fluidbedpannor är gashastigheten hög särkilt för CFB.pannor  och då går passagen genom de oxiderande delarna av pannan så snabbt att relativ mycket aluminiumfolie inte hinner brinna upp.  Flygaskan kan hålla betydande mängder Al-metall och minst två allvarliga explosioner har skett när (CFB)flygaskor kommit i kontakt med vatten. För pannsanderna (bottenaskorna) är explosionsrisken mycket liten.

För roster pannor är förbränningen annorlunda så relativt lite Al-metall återfinnes i flygaskorna. Explosionsrisken är låg förutom då bränslet håller hög halt av Al-fluff . Då är det samma höga risk som för fluidbedflygaskor.

Halten Al-metall kan dock vara hög i rostbottenaskor, ibland så att det blir en pöl av smält Al under rostern. En hel del Al-metall följer med till släckningsbadet där det bildar vätgas. I regel är luftcirkulationen hög så att halten vätgas inte når i närheten av 4% vilket är nedre gränsen för explosion. Men det har hänt en explosion i en bandgång för bottenaska från badet.

Askprogrammet anser att företagen skall ha kontroll på sin vätgas och utfärdat en rekommendation för detta: Gasbildning i aska kan orsaka explosion. april 2007

 

 

 

 

CR 101217

   

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se