Svenska EnergiAskors logga


 
Vi verkar för
Askor, en del av kretsloppet

Svenska EnergiAskor är ett branschorgan som arbetar för miljöriktig hantering av askor som uppstår vid energiproduktion. Målet är ett hållbart energisystem där askorna i så stor utsträckning som möjligt återanvänds och ingår i kretsloppet. De miljöskadliga askorna ska tas ur kretsloppet på bästa möjliga sätt.


"Aska ska användas som miljövänlig resurs i ett hållbart samhälle"

 

Därför bör vi använda askor!


Varje år produceras ca 1,7 miljoner ton askor som vi måste ta om hand om. Låt oss ta hand om askorna på ett miljöriktigt sätt!

Askorna är ett restmaterial som kan återanvändas. Det spar naturresurser och är miljösmart.
Askor är ett bra och billigt material.
Askor gör nytta och ska inte deponeras i onödan.

 

 

Vad är aska?

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se